Lidt om Arkitektgården

Arkitektgården ApS blev stiftet i Maribo i 1986 af Henry Ebbe og Jens Ibsen. Der er senere blevet gennemført et generationsskifte. Ejerskabet er nu overgået til Lise Skovlund, Rasmus Fog Løvenskjold Larsen og Michael Norup Hansen. Tegnestuen har lokaler i Maribo og København. Vi arbejder med privat og offentligt byggeri, herunder: kontorbyggeri, indretning, driftbygninger, boliger, til- og ombygninger samt renoveringer. Vi varetager også byggeledelse, økonomistyring og sikkerhedskoordinering gennem hele byggeprocessen.

Senest er Rasmus blevet uddannet til Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.

Vi er medlem af Danske Arkitekt Virksomheder


Lidt historie.


Som beskrevet blev Arkitektgården stiftet i 1986 af Jens Ibsen og Henry Ebbe. De havde begge egen tegnestue i henholdsvis Rødby og Maribo. De fandt sammen og startede Arkitektgården i Østergade 38 i Maribo. Her udviklede firmaet sig, og var de kreative kræfter ved mange projekter rundt om på Lolland og Falster. Efterhånden som mængden af opgaver voksede, blev der ansat personale til at tegne de tegninger, som håndværkerne skulle arbejde efter.


I 1989 blev Lise Skovlund ansat på tegnestuen. På det tidspunkt var der 3 andre tilknyttet. Siden er det blevet til mange  opgaver af mange forskellige slags. 

I 2004 blev der lavet nogle ændringer i ejerforholdet, da Jens Ibsen valgte at trække sig som medejer. Det gav plads til at Lise og Michael kom med i ledelsen. Henry, Lise og Michael har så drevet tegnestuen frem til 2016, hvor Henry valgte at trække sig ud af firmaet.

Lise og Michael kørte videre og har så nu valgt at få Rasmus med i ejerkredsen, således at de 3 nu kører Arkitektgården sammen.


I 2012 flyttede Arkitektgården til Nystedvej, hvor vi flyttede ind i et hus, som Henry Ebbe lejede ud til os. Der blev vi til 2020, hvor vi så flyttede tilbage til Østergade, dog i nr. 21.


Senest har vi fået uddaannet Rasmus til Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2, hvilket betyder at vi nu kan rådgive inden for brandbeskyttelse af bygninger, der skal opføres / renoveres efter Bygningsreglementet 2018 (BR18)